Tomo Savić-Gecan
Fotografija: Jasenko Rasol

Tomo Savić-Gecan rođen je u Zagrebu 1967. godine. Akademiju likovnih umjetnosti u Milanu završio je 1993. godine. Sudjelovao je na brojnim samostalnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, među kojima su izložbe u Galeriji Studentskog centra u Zagrebu (1994.), Galeriji Kapelica u Ljubljani, Slovenija (1994.), Galeriji M6 u Rigi, Latvija (1995.), Spaces Gallery u Clevelandu (1996.), Galeriji Proširenih medija (s Julijem Kniferom) u Zagrebu (2005.), Bergen Kunsthall u Bergenu, Norveška (2010.), Muzeju Jeu de Paume u Parizu, Francuska (2010.), javnom prostoru Zuidplein u Amsterdamu i Muzeju suvremene umjetnosti u Eindhovenu, Nizozemska (2016.), Muzeju moderne i suvremene umjetnosti (Mali salon) u Rijeci (2017.). Njegovi radovi predstavljeni su na skupnim izložbama u Muzeju suvremene umjetnosti u Beogradu, Srbija (2001.), Nacionalnom muzeju Królikarnia u Varšavi, Poljska (2001.), Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu (2002.), Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu (2002. i 2012.), Kunsthalle Fridericianum u Kasselu, Njemačka (2003.), Galeriji Apexart u New Yorku, SAD (2000. i 2007.), Muzeju PS1 u New Yorku, SAD (2004.), umjetničkom centru de Appel u Amsterdamu, Nizozemska (2009.), Kunsthall Bergen u Bergenu, Norveška (2010.), Muzeju Witte de With u Rotterdamu, Nizozemska (2011.), (ON)Begane Grond u Antwerpenu, Belgija (2015.) i drugdje. Sudjelovao je na velikim međunarodnim manifestacijama: Manifesti 3 u Ljubljani (2000.), 51. Venecijanskom bijenalu (2005.) i Taipei bijenalu (2012.). Dobitnik je stipendije ArtsLink Fellowship, SAD (1996.) te nagrade Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA) na 33. Zagrebačkom salonu (1998.). Boravio je na PS1 umjetničkoj rezidenciji u New Yorku, SAD (2003.-2004.) te kao dobitnik nagrade ACCELERATE Hrvatska na rezidenciji Arts at CERN pri Europskom laboratoriju za fiziku čestica CERN u Ženevi, Švicarska (2017.).